Да си помагаме, докосвайки сърцата си!

 

           Прошката е езикът на сърцето!

 

           Будете се с крилато сърце и се радвайте на новия ден!

 

           Да се изслушваме, без да се съдим!

 

           Доверието е красив  риск!

 

           Не оставяйте една тръпка за нещо ново да отмине , а я уловете!

 

           Създавайте мигове, които си заслужава да се помнят!

 

                     ЩАСТИЕ

                                                                  

Толкова дълго те търсихме... И съдбоносно.
Щастие... щастийце... Криеш се, миличко, знам.
Тъкмо те видим... Тъкмо едва те докоснем...
Тъкмо те хванем... и няма те... няма те там...

Шапка невидимка... Как ли изглеждаш тогава?
Всъщност какво си?.. Не подозирам дори...
Дълъг живот?.. И любов?.. И успехи?.. И слава?..
Много приятели?.. Много и много пари?..

Колко години... И всяка с това ни сурвака.
Земни неща... Мили Боже, това ли е то?
Ах, покажи се на светло... Съвсем преди мрака.
Щастийце... Миличко... Пак ли се криеш...Защо?

Може би ти си наоколо... Без да го знаем.
Живи сме още... Изнервени... Стари... И зли...
Дай ни се... Все пак... За малко... На края... На заем...
Утре, например... Когато снегът завали...

Ето те... Идваш... Аз чувам гласчето ти звънко...
Хитрият поглед... Малката умна глава...
Двете опашки на ластик...Вратленцето тънко...
Господи, колко сме глупави... Ти си това...

    НЕДЯЛКО ЙОРДАНОВ


Guestbook

Не са намерени никакви материали.