VІI-а клас - ЕДНА ВИНАГИ БУДНА ФАНТАЗИЯ         

   Животът на нашия клас е сцена, една огромна снимачна площадка, където красивото се слива с грозното, бяло и черно се преплитат в необичайни нюанси, срещат се добро и зло. Всеки един от нас е едновременно актьор и публика, режисьор и оператор. Изведнъж ни се отнема една роля и получаваме друга-започваме отначало. Всеки смята,че е най-знаещият, най-можещият, най-забавният, че на него е отредено правото да диктува правилата.Различията ни са породени от индивидуалната уникалност на всеки един от нас.Живеем,скачайки в абсурда,грешим или успяваме. Та нали класът е онова, което обединява учениците с различни интереси и характери, които въпреки това могат да бъдат истински приятели. Класът е и онова, което ни кара да преоткрием себе си,за да бъдем мъничко по-добри.